Czym się zajmujemy?

Wyższa Szkoła Bankowa to niepubliczna uczelnia biznesowa. Kształci studentów na kierunkach o charakterze ekonomicznym, gospodarczym i finansowym.Proponuje następujące formy kształcenia: - studia I stopnia - studia II stopnia - studia podyplomowe - studia podyplomowe Master of Business Administration - kursy oraz szkolenia - Uniwersytet Każdego Wieku

Nasze kierunki studiów związane z handlem w Internecie

Atutem oferty edukacyjnej jaką proponuje Uczelnia, jest przede wszystkim dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem regionu kujawsko – pomorskiego, a także do współczesnych przemian gospodarczych i społecznych.

Informacie o Uczelni

WSB w Bydgoszczy jest częścią największego holdingu uczelni niepublicznych w Polsce - grupy Wyższych Szkół Bankowych. Są to uczelnie, których oferta i organizacja skierowane są przede wszystkim do osób łączących naukę i pracę. Kierunek obrany przez Wyższe Szkoły Bankowe został doceniony nie tylko w rankingach i w opinii pracodawców, ale również przez ponad 35 000 pracujących studentów, którzy co roku zdobywają tu wiedzę i doświadczenia. Wyższe Szkoły Bankowe to uczelnie najchętniej przez nich wybierane .

Skontaktuj się z

Zajrzyj na stronę