Czym się zajmujemy?

Zapomnij o męczącym wkuwaniu i przeładowanym programie nauczania. Dzięki nam wkroczysz na rynek pracy z najlepszym przygotowaniem, teoretycznym i praktycznym. Naszą jakość potwierdzają liczne certyfikaty, a równowagę między teorią a praktyka zapewniają współpracujące z nami firmy.

Nasze kierunki studiów związane z handlem w Internecie

Chcesz zdobyć wiedzę w zakresie e-commerce oraz pogłębić umiejętności niezbędne do poprowadzenia własnego sklepu internetowego? Chcesz poznać metody i techniki skutecznego zarządzania sprzedażą i kanałami dystrybucji z uwzględnieniem Internetu? Chcesz podnieść kompetencje w zakresie efektywnego realizowania strategii e-marketingowej? Chcesz zdobyć wiedzę w zakresie regulacji prawnych dotyczących handlu elektronicznego? Zapraszamy na studia podyplomowe E-commerce w Uczelni Łazarskiego! Wszystkie szczegóły tutaj: http://ckp.lazarski.pl/studia-podyplomowe/akademia-menedzera/e-commerce/

Informacie o Uczelni

Misją Uczelni Łazarskiego - zgodnie z zamierzeniami Założyciela, Ryszarda Łazarskiego - jest stworzenie miejsca, które wyróżnia praktyczny wymiar kształcenia, jego międzynarodowy charakter oraz etos pracy.

Skontaktuj się z

Zajrzyj na stronę