Współpraca z Uczelniami

Program certyfikacji Profesjonalista w eHandlu ma na celu wspieranie edukacji specjalistów oraz polskiego rynku ehandlu, dlatego głównym ośrodkiem zainteresowania projektu jest współpraca w tym zakresie z Uczelniami Wyższymi.

Uczelnia zaproszona do projektu "Profesjonalista w eHandlu" uzyskuje tytuł Partnera Edukacyjnego. Partner Edukacyjny odpowiedzialny jest za wspierania programu wśród studentów na terenie swojej Uczelni..

Wybór Uczelni nie jest przypadkowy. Do projektu zapraszamy tylko te uczelnie, które dostrzegają zmiany zachodzące w światowej gospodarce i odnajdują się pośród zagadnień związanych z nowymi technologiami. Uczestnicy programu mają dzięki temu panoramę takich podmiotów i mogą skorzystać z wiedzy oraz doświadczenia najlepszych Uczelni w Polsce.

Jedyny taki program

"Profesjonalista w eHandlu" powstał po to, aby wspierać polski rynek handlu elektronicznego oraz stymulować jego rozwój poprzez napływ nowych pracowników. Naszym głównym zadaniem, jako Fundacji, jest wspieranie Partnerów tworząc swoistą platformę wsparcia dla różnych grup interesu. Wierzymy, że takie przedsięwzięcie, daje poczucie wspólnoty oraz szansę na stworzenie czegoś ważnego. Ważna jest komunikacja i dzielenie się wiedzą, co przełoży się na rozwój polskiego eHandlu. Budowanie marki, która budzi zaufanie i jest rozpoznawalna nie jest łatwym zadaniem. Zdajemy sobie z tego sprawę i dlatego współpracujemy jedynie z osobiście zweryfikowanymi Partnerami, którzy są w stanie zagwarantować odpowiednią jakość dla Uczestników Programu.

Zadania Partnera Edukacyjnego w ramach Programu

  • Wspiera Program "Profesjonalista w eHandlu" poprzez własne kanały komunikacji
  • Wspiera organizacje wydarzeń i projektów związanych z ehandlem na terenie Uczelni
  • Informuje studentów o aktualnych Programach Stażowych

Korzyści dla Partnera Edukacyjnego

  • Tytuł Partnera Edukacyjnego
  • Logotyp w materiałach drukowanych oraz na stronie ehandel.edu.pl
  • Możliwość brandingu dostarczonych materiałów edukacyjnych
  • Możliwość zamieszczenia informacji odnośnie działalności Uczelni i oferowanych kierunków dotyczących ecommerce

Jak zostać Partnerem Certyfikatu Profesjonalista w eHandlu?

Aby przystąpić do Programu Partnerskiego, skontaktuj się z nami [email protected]

Student