Zostań Ambasadorem

Jesteś aktywnym studentem/studentką, absolwentem ?
Wiesz, co dzieje się na Twojej Uczelni?
Interesujesz się organizacją wydarzeń oraz Internetem?

Oczekujemy

  • - profesjonalizmu w planowaniu i realizacji działań
  • - samodzielności
  • - czynnego udziału w promowaniu "Profesjonalisty w eHandlu" w swoim środowisku
  • - organizowania eventów edukacyjnych
  • - zapewnienia stałej obecności Projektu na uczelni (np. poprzez plakaty)

Oferujemy

  • - atrakcyjną prowizję ze sprzedaży
  • - referencje Fundacji Polak 2.0
  • - udział w innych projektach Fundacji Polak 2.0
  • - opcjonalne wynagrodzenie zadaniowe

Zgłoś się teraz! Zgłoszenia
Wyślij CV oraz propozycje działań, które mógłbyś podjąć na swojej uczelni na adres: [email protected] z tematem „AMBASADOR”.

Program Ambasadorski

Dla studentów/absolwentów, którzy pragną zdobyć unikalne doświadczenia w trakcie trwania studiów lub przez pierwsze lata praktyki rynkowej oferujemy Program Ambasadorski "Profesjonalista w eHandlu". Uczestnicy Programu podczas trwania roku akademickiego pośredniczą w kontaktach między Fundacją Polak 2.0 a uczelnią, wspierają Fundację w jej działaniach wizerunkowych a także biorą udział w organizacji wydarzeń/projektów na Uczelni. Dzięki ich pomocy, każdy student zainteresowany poszerzeniem wiedzy w zakresie w e-commerce, może uzyskać aktualne informacje o programie “Profesjonalista w eHandlu. Uczestnictwo w programie ambasadorskim umożliwia zdobycie ciekawego doświadczenia z dziedziny zarządzania projektami, organizacji wydarzeń, współpracy z mediami studenckimi, przygotowywania materiałów promocyjnych oraz działań marketingowych w Internecie.

Działania Ambasadorskie

Głównym obowiązkiem Ambasadora jest reprezentowanie Programu "Profesjonalista w eHandlu" na swojej uczelni, wydziale. Do działań tych zalicza się przede wszystkim tzw. "marketing szeptany" wśród pozostałych studentów. Oprócz tego, Ambasador jest odpowiedzialny za kontakt z władzami oraz wykładowcami swojej Uczelni, gdzie reprezentuje Fundację Polak 2.0 w celu promocji programu. Głównym celem jest pozyskanie szerokiego grona osób zainteresowanych rynkiem ecommerce oraz zachęcanie tych osób do certyfikacji w tym zakresie.

Uczestnik Programu może także sam podjąć inicjatywę i zorganizować własny projekt, na który Fundacja przeznaczy ustalony wcześniej budżet.Uczestnicy Programu są w ciągłym kontakcie z pracownikami Fundacji Polak 2.0. Dzięki temu, mamy okazję się bliżej poznać i czyni to współpracę bardziej efektywną.

Dlaczego warto zostać Ambasadorem programu “Profesjonalista w eHandlu?

Warto zostać ambasadorem, ponieważ u nas można zdobyć doświadczenie podczas pracy, która nie przeszkadza w przebiegu studiów. Program Ambasadorski daje także uczestnikom możliwość podejmowania własnych inicjatyw oraz dostosowania działań do indywidualnych potrzeb. Ponadto uczestnicy otrzymują Stypendium uzależnione od aktywności i wyników swoich działań.

Zgłoś się teraz! Zgłoszenia
Wyślij CV oraz propozycje działań, które mógłbyś podjąć na swojej uczelni na adres: [email protected] z tematem „AMBASADOR”.

AMBASADORZY

Bydgoszcz Toruń WSB Bydgoszcz Toruń Bygdoszcz
tel. 664194057
Kraków/Warszawa Michał Łuszczek
tel. 692413589
Akademia Leona Koźmińskiego
Laponia Święty Mikołaj
tel.
Lublin Bartosz Chmiel
tel. 665797879
Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Poznań Jakub Szukała
tel. 511 929 898
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
Poznań qurz
tel.
Poznań Zofia Kozalska
tel. 721945134
Poznań Sylwia Piss
tel. 693 741 797
Poznań Akademia Leona Koźmińskiego
tel. 724770331
Płock Mateusz Dziadosz
tel. +48505391141
Uniwersytet Warszawski
Toruń Karolina Brzozowska
tel. 790342193
Warszawa Marcin Sobkowicz
tel. 600313141
Warszawa Ecommerce Day
tel. 132123123

Współpraca krok po kroku

Po zgłoszeniu i naszej akceptacji Twojej kandydatury na Ambasadora Projektu, wygenerujemy Ci specjalny adres URL do strony Certyfikacji, którym musisz posługiwać się w swojej działalności.

Każde opłacone zgłoszenie do Projektu pochodzące ze specjalnego linka wiąże się z naliczeniem prowizji dla Ciebie

Często zadawane pytania

Kiedy dostanę wynagrodzenie?
Naliczanie prowizji odbędzie się po zakończeniu rejestracji na egzaminy.
Co będę miał(a) do dyspozycji w ramach promocji Projektu?
Przede wszystkim Ambasadorzy dysponują specjalnymi cenami - przystąpienie do certyfikacji jest tańsze korzystają z adres URL Ambasadora. Możemy wysłać Tobie plakaty reklamujące Projekt. Jesteśmy w stanie przeznaczyć uzgodniony budżet w przypadku wspólnej decyzji co do zasadności zorganizowania większej akcji.
Jakie działania mogę podejmować jako Ambasador Projektu?
Dajemy Tobie pełną dowolność w promowaniu projektu na swojej uczelni i poza nią. Musisz jednak pamiętać o prestiżu projektu i fakcie, że zaangażowane są w niego liczne firmy. Twoja działania nie mogą nosić ryzyka wizerunkowego ani dla Projektu ani dla Partnerów. Jedną z cech projektu jest jego elitarność, która musi być wyrażona także poprzez działania promocyjne.