Kolejny Certyfikat?

Certyfikat “Profesjonalista w eHandlu” nie jest kolejnym dokumentem poświadczającym wiarygodność sklepu internetowego - ma na celu potwierdzić, że osoba posługująca się nim sprawnie porusza się po teoretycznych i praktycznych zagadnieniach związanych z internetowymi kanałami sprzedaży.

Osoba, która przejdzie stacjonarny, pisemny egzamin - będący istotą certyfikacji - jest wartościową osobą na rynku pracy, a jej kompetencje mają wpływać na dynamiczny rozwój firmy, w której pracuje.

Do tej pory wstępna selekcja kandydatów do pracy leżała po stronie pracodawcy. Podczas rekrutacji pracodawca musiał ocenić czy potencjalny pracownik posiada odpowiednią wiedzę oraz czy jej doświadczenia pasują do wyzwań stojących przez organizacją. Dzięki programowi certyfikacji "Profesjonalista w eHandlu" znika konieczność prowadzenia tego etapu rekrutacji.
Nie możemy oczywiście zagwarantować, że każdy absolwent programu w jednakowym stopniu wykorzysta wiedzę w praktyce - nie powtórzy się jednak sytuacja, w której pracodawca daje się “nabrać” na znajomość kilku podstawowych definicji. Każdy egzamin w ramach certyfikacji to minimum 100 pytań.

Dodatkowo, udział w programie wskazuje pasjonatom ehandlu, w jakim kierunku powinni się rozwijać, jeśli chcą posługiwać się wiedzą na europejskim poziomie. Wiedza akademicka już od dawna nie nadąża za ciągle zmieniającymi się trendami w Internecie.

Egzaminy stacjonarne w Warszawie

Wiarygodność Certyfikacji jest nie tylko wypadkową jakości materiałów egzaminacyjnych ale również formuły egzaminowania Kandydatów na Profesjonalistów.

Organizujemy od 4 do 6 tur egzaminacyjnych rocznie. Pierwszy egzamin miał miejsce w grudniu 2013 roku.

Zapraszamy do społeczności Profesjonalistów w Ehandlu

Nauka i wiedza to nie wszystko! Od wielu lat doceniamy siłę branżowego networkingu, nieformalnych spotkań umożliwiających swobodny przepływ wiedzy w niezobowiązującej, otwartej formule.

Chcemy aby w ramach każdej tury egzaminowania odbywał się wieczór branżowy, na którym będzie można wymienić się doświadczeniami, poznać przedstawicieli największych firm e-commerce.... i napić się z nimi piwa :)

   See More Details

Dlaczego powineneś się certyfikować?

  • "Profesjonalista w eHandlu" to bardzo dobrze opracowany, wiarygodny i obiektywny program potwierdzania kompetencji z zakresu handlu w internecie.
  • Aktualność i przydatność praktyczna wiedzy jest gwarantowana przez największe marki polskiego e-handlu - dostawców usług i produktów, a także największe sklepy internetowe.
  • Certyfikat zwiększy Twoją widoczność na rynku pracy. Pracodawcy, Partnerzy Stażowi Programu będą mieli dostęp do zawsze aktualnej bazy absolwentów - również Twojego profilu.
  • Certyfikat to również sprawdzenie siebie oraz dostęp do ciekawych - i co najważniejsze aktualnych - materiałów edukacyjnych dostępnych dla uczestników Programu.
  • Koszty związane z certyfikacją są bezkonkurencyjne w porównaniu do studiów podyplomowych, szkoleń czy warsztatów.

Kim jesteś?

Jestem właścicielem sklepu internetowego

Zapewne nie raz zetknąłeś się z ofertami "certyfikatu potwierdzającego wiarygodność Twojego biznesu", mającego zwiększyć zaufanie wśród kupujących. Nie oceniamy ich realnej przydatności - to nie nasz świat.

Uważamy, że siła każdej firmy tkwi w kompetencjach pracowników i osób zarządzających. Sprawdź czy posiadasz odpowiednią wiedzę menedżerską, sprawdź czy Twoi pracownicy znają najnowsze narzędzia wspomagające generowanie sprzedaży, techniki optymalizacji a także wiedzą jak efektywnie współpracować z dostawcami usług zewnętrznych.

Pracuję w sklepie internetowym

Certyfikat obiektywnie poświadczy Twoje kompetencje, dzięki czemu masz szansę lepiej wykazać się w swojej codzienniej pracy.

Naturalną konsekwencją rozwoju, podnoszenia swoich kwalifikacji i praktyczne wdrażanie cennej wiedzy są też awanse :)

Chcę znaleźć pracę w ehandlu

Certyfikat “Profesjonalista w eHandlu” to również świetne poświadczenie kwalifikacji dla absolwentów uczelni bądź osób aktywnych zawodowo, które chcą przekwalifikować się na pracę w eHandlu.

Program określa poziom wiedzy, który trzeba reprezentować aby być "kompatybilnym" z wymogami firm nastawionych na rozwój.

Najlepszym absolwentom, "certyfikat Profesjonalista w eHandlu umożliwi udział w programie stażowym u partnerów Programu. Staramy się aby wśród nich było przynajmniej kilkadziesiąt dobrych sklepów internetowych...

Adept eHandlu

150 zł

Certyfikacja opracowana dla osób, które chcą wejść w świat e-handlu - zagwarantować sobie i pracodawcy niezbędny poziom wiedzy teoretycznej i praktycznej, aby móc sprawnie współpracować z innymi osobami i rozwiązywać typowe sytuacje problemowe.

Customer Service & Back Office
E-Marketing
Rynek, Trendy & Analityka
Pozostałe
Więcej info

E-COMMERCE MANAGER

450 zł

Certyfikacja dla osób, które chcą całościowo zarządzać e-sklepem - zagwarantować sobie i pracodawcy zarządzanie złożonymi technicznymi działaniami lub projektami, ponoszenie odpowiedzialności za podejmowanie decyzji w w zmieniającym się otoczeniu a także aby móc sprawnie organizować swoją pracę, nadzorować pracę innych.

Decyzje strategiczne w zarządzaniu sklepem
E-Marketing
Rynek, Trendy & Analityka
Customer Service & Back Office
Więcej info

Certyfikacja dla osób, które chcą rozwijać się w kierunku określonych aspektów e-handlu - zagwarantować sobie i pracodawcy niezbędny poziom wiedzy teoretycznej i praktycznej, aby móc sprawnie organizować swoją pracę, nadzorować pracę innych, ale także podejmować odpowiednie decyzje w zmieniającym się otoczeniu.

Specjalista ds. technologii

250 zł

Uczestnik programu może sprawdzić swoją wiedzę w zakresie technologii w e-commerce. Główne zagadnienia tej ścieżki to zarządzanie platformą sklepową oraz zastosowanie wszelkich metod i technologii, które mogą przyczynić się do wzrostu sprzedaży.

Obsługa platformy sklepowej
Integracje z systemami zewnętrznymi
Zarządzanie asortymentem sklepu online
Pozostałe
Więcej info

Specjalista ds. zarządzania ruchem

250 zł

Uczestnik programu, który wybiera tą ścieżkę rozwoju, sprawdzany jest pod kątem wiedzy z zakresu pozyskiwania użytkowników do sklepu oraz kierowaniem ich działań w taki sposób, aby osiągnąć jak najlepszą sprzedaż. Zagadnienia wiodące to strategie SEO i SEM, programy afiliacyjne, performance marketing ale także zachowanie użytkownika i jego konwersja na stronie.

Strategie SEO i SEM
Optymalizacja ścieżki zakupowej
Performance marketing
Pozostałe
Więcej info

Specjalista ds. marketingu

250 zł

Ścieżka rozwoju związana z budowaniem świadomości klientów sklepu oraz działaniami mającymi na celu zwiększenie sprzedaży poprzez większą rozpoznawalność sklepu. Główne zagadnienia, które poznaje uczestnik programu dotyczą komunikacji z klientem poprzez różne narzędzia marketingowe, a także bodowania marki i skutecznych działań PR.

Komunikacja w Internecie
ePR
Budowa marki
Pozostałe
Więcej info